0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

ALMBiH - Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je osnovana Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH, br. 58/08“) kao ovlašteno tijelo odgovorno za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini u BiH. S radom je počela 01.05 2009. godine.

Misija:
Zaštita javnog zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine kroz regulativu lijekova i medicinskih sredstava i sa njima povezanih privrednih subjekata. Uloga Agencije je da provodi Politiku lijekova u Bosni i Hercegovini, te da provodi aktivnosti:
zaštite i promocije zdravlja obezbjeđivanjem kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini uspostavljanjem funkcionalnog, koordiniranog i jedinstvenog regulacionog sistema lijekova i medicinskih sredstava,uspostavljanja i nadzora jedinstvenog tržišta lijekova i medicinskih sredstava u cilju obezbjeđenja dostupnosti lijekova i medicinskih sredstava na prostoru BiH,ostvarivanja saradnje i pružanja stručne pomoći nadležnim državnim i entitetskim ministarstvima ovlaštenim za poslove zdravstva pri oblikovanju, pripremanju prijedloga i sprovođenju nacionalne politike lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini,predlaganja donošenja i izmjene zakonskih propisa iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava, te usaglašavanja propisa sa međunarodnim standardima.

Vizija:
Razviti se kao profesionalna, efikasna, društveno priznata i stručno nezavisna institucija.

Najtraženiji poslovni subjekti u posljednjih 90 dana

Servisne informacije / korisni i traženi subjekti